Arbetsförmedlingen informerade om jobskills.se för asylsökande

Den 4:e maj fick Somaliska Freds besök av Arbetsförmedlingen som berättade om den nya satsningen Jobskills.se som ska ge asylsökande en möjlighet att skapa en profil och få kontakt med arbetsgivare innan de tilldelas ett personnummer.

I och med den här satsningen vill Arbetsförmedlingen nå ut till nyanlända snabbare för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Flera asylsökande skrev in sig på Jobskills under dagen.

 

Posted on May 5, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: