Somaliska Freds nominerad till Årets föreningsinsats 2016

Malmö Ideella har tillfrågat medlemsföreningar, intressenter och föreningsengagerade om kandidater till de tre olika priserna. 34 nomineringar har kommit in till juryn (Malmö Ideellas styrelse) som har utsett tre finalister i respektive pris av de nominerade. Vinnaren kommer att avslöjas på Malmös föreningsgala den 21 april.

Priset ”Årets föreningsinsats för Malmö 2016” tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

De tre finalisterna är:

  • Somaliska Freds, Grupp 194 Malmö och Somaliska Regnbågeföreningen. 
    Dessa tre föreningar tog initiativ och börjat arrangera nattvandringar på Rosengård för att öka tryggheten. Genom deras engagemang kunde de synliggöra olika utmaningar som finns i Rosengård, samtidigt som de tagit eget ansvar.
  • Kontrapunkt
    Föreningen är både ett kulturhus och ett socialt center. Kontrapunkt har som mål att fungera som en plattform för att ena och stärka de befintliga gräsrotsrörelserna lokalt i Malmö och därifrån tillsammans, och med kulturen som redskap, börja bygga på alternativ för ett rättvisare samhälle.
  • Malmökretsen Svenska Röda Korset
    Kretsen arbetar för stadens allra mest utsatta och gör genom sina mer än 50 verksamheter och sina många frivilliga fantastiska insatser, exempelvis med flyktingar och nyanlända både genom läxhjälpsgrupper, genom sociala aktiviteter, genom cykelskolorna och Träffpunkten. Kretsen har på kort tid med ideella insatser byggt upp en mötesplats för alla i Malmö med second hand butik och café där intäkterna går vidare till kretsens ideella arbete.

Posted on April 10, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: