Daily Archives: May 22, 2014

Bowling med elever från Mottagningsskolan Mosaik

Den 22:a maj spelade Somaliska Freds bowling med elever från Mottagningsskolan Mosaik, en skola för nyanlända elever i högstadieåldern. Tolv somaliska ungdomar deltog på aktiviteten som är en del av Arvsfonden-projektet “Integration i Rosengård – av unga, för unga”. Bland ungdomarna finns det också ett stort intresse att cykla, simma och spela basket.