Daily Archives: April 14, 2014

Somaliska Freds får stöd från Allmänna Arvsfonden

Somaliska Freds har fått stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet “Integration i Rosengård – av unga, för unga”. Syftet med projektet är att introducera nyanlända somaliska barn till det svenska föreningslivet, informera om hälsa och skapa mötesplatser. Projektet startar i maj och kommer att pågå i tre år. Läs mer på Allmänna Arvsfonden hemsida:  Arvsfonden nya projekt april 2014.