Kraftsamling Herrgården

Kraftsamling Herrgården är ett nytt initiativ i Rosengård som går ut på att förbättra boendemiljön på Herrgården. Somaliska Freds – som har många medlemmar i området – ingår i arbetsgruppen Mötesplatser och social mobilisering, där förhoppningen är att kunna utveckla Herrgårdens befintliga mötesplatser så att de blir en levande mötesplats för alla människor i området. Första mötet ägde rum den 14:e mars. Arbetet samordnas av Rädda Barnen, Individuell Människohjälp och Stadsområdesförvaltning Öster, Malmö stad.

Posted on March 15, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: